!-- Google Tag Manager -->

ЦАЦА

Sprattus sprattus

  • FAO 37, Черно море
   Мрежи гъргър (Purse seines)
  • FAO 27, Атлантически океан, североизточна част, Шотландия, Ирландия, Ирландско море, Келтско море
   Полу-пелагичен трал

  Хапвайте цаца, но проверявайте произхода ѝ.

  Липсват данни за популациите ѝ в Черно море!

  Защо тази препоръка?
  Цацата се лови в смесен риболов заедно с херингата.
  Оценката на вида в Черно море е жълта, поради оскъдната информация за запасите. В североизточната част на Атлантическия океан редовно се правят оценки на запасите и риболовът се счита за устойчив.
  Биомасата на запасите, способни да се размножават, намалява, но остава над прага, под който трябва да се вземат превантивни мерки. Риболовният натиск е екологически несъобразно висок, но се очаква запасите да се увеличат поради настоящия висок процент на рибите, които оцеляват до размножителния си период.
  Риболовът е сравнително чист по отношение на съпътстващ улов и затова е малко вероятно да причини вреди на застрашени от изчезване, застрашени или защитени видове. Процентът на изхвърляне на улова се счита за пренебрежимо малък.
  От 2015 г. риболовът на малки пелагични риби се регулира от задължението за разтоварване на сушата.

  Къде се среща?
  Цацата е пелагичен вид морска риба и обикновено се среща в пасажи близо до брега. Понякога навлиза в устията на реките, особено малките, и може да понесе ниска соленост на водата. Мигрира много между места за хранене през зимата и места за размножаване през лятото. Храни се с планктонни ракообразни. Достига дължина до 16 cm, като обичайната е 12 cm.
  Среща се в североизточната част на Атлантическия океан, както и в Средиземно, Адриатическо и Черно море.