!-- Google Tag Manager -->

ЦИПУРА

Sparus aurata

  • FAO 37, Черно и Средиземно море
   Рибовъдни ферми - отглеждане в садки (Cages)
  • FAO 37, Черно и Средиземно море
   Тройни мрежи, дънен трал (Trammel nets, Demersal otter trawls)
  • FAO 27, Атлантически океан, североизточна част
   Дънeн трал, хрилни мрежи (Demersal otter trawls, Pelagic gillnets)

  Търсете Organic сертифицирана ципура.

  Често методите ѝ на улов са вредни за околната среда!

  Защо тази препоръка?
  Това е риба с огромна пазарна стойност за индустриалния риболов, но и за рибовъдните стопанства. Риболовът с тройни и хрилни мрежи, както и този с дънен трал имат тежки последствия за различни морски обитатели, включително уязвими и застрашени видове. Риболовът може сериозно да повлияят на екосистемата. Затова препоръчваме да избягвате консумацията на диво уловена ципура. От друга страна, регулацията на отглеждането на ципура е не е достатъчно ефективна, на което се дължи и жълтата оценка за аквакултурите.

  Къде се среща?
  Ципурата се среща навсякъде в Средиземно море, в Атлантическия океан и в Черно море, близо до пясъчни дъна или сред водорасли. По време на размножителния период се приближава до сладки води, търсейки лагуни и речни устия. Ципурата живее сама и се храни с безгръбначни, главно миди и ракообразни. Тя е риба, която расте като мъжка през първите две години от своя живот, след което променя пола си. Достига до 70 cm, при максимална тежест от 17 кг. Живее около 11 години.

  • Organic - 1