!-- Google Tag Manager -->

ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

Solea solea

  • FAO 37, Средиземно море
   Тройни мрежи, дънни тралове
  • FAO 27, Атлантически океан, североизточна част, Северно море
   Дънни тралове
  • FAO 27, Атлантически океан, североизточна част
   Дънни хрилни мрежи

  Избирайте морски език само само ако е със сертификат MSC.

  Има високи нива на съпътстващ улов на костенурки и тюлени!

  Състояние на популациите
  Данните и подробната информация за морския език в Средиземно море са оскъдни. Наличните данни за определени области показват прекомерна експлоатация. Риболовът може да има сериозни последици за различни морски обитатели, включително за уязвими видове като костенурката карета, афала и тюлена монах.

  Къде се среща?
  Морският език се среща в Атлантическия океан, Средиземно море, Мраморно море и Черно море. Това е дънен вид, който живее сам и е активен главно през нощта, докато денем стои заровен в пясъка. Храни се с малки рибки, червеи, ракообразни и микроорганизми. Може да достигне 80 сm дължина и да тежи до 3 кг. Живее до 26 години. Това е една от най-търсените риби, с голяма пазарна стойност.

  • Marine Stewardship Council - 1