!-- Google Tag Manager -->

КАЛКАН

Scophthalmus maximus

  • FAO 27, Атлантически океан, североизточна част
   Бим трал (Beam trawls)
  • FAO 37, Черно море
   Дънен трал (Demersal gillnets)

  Избягвайте да купувате калкан.

  Той е обект на бракониерство и свръхулов!

  Защо тази препоръка?
  Основните заплахи за калкана са бракониерството и свръхуловът. Заради високата цена на тази риба, често незаконно биват улавяни и полово незрели индивиди. Крайбрежните райони, където живее, са замърсявани и това се отразява на популациите. Жизненият цикъл на калкана го прави особено уязвим към свръхулов. Освен това, няма достатъчно информация за състоянието на запасите. Наличните данни показват, че риболовната индустрия застрашава значително популациите. Дънният трал сериозно уврежда екосистемите. Затова препоръчваме да избягвате купуването на калкан.

  Къде се среща?
  Калканът е морска дънна риба. Придържа се към места с пясъчно дъно, предимно в крайбрежната зона, на сравнително малка дълбочина. Достига полова зрялост на 3–5 години. Калканът е хищник, храни се с риба (главно меджид и сафрид), ракообразни и мекотели. Среща се по крайбрежието на Черно море, където образува локални стада. Навлиза частично в южните части на Азовско море и Босфора, а единични индивиди проникват в Средиземно и Адриатическо море.