!-- Google Tag Manager -->

ПАЛАМУД

Sarda sarda

  • FAO 37, Средиземно море, Черно море
   Въдици или капани
  • FAO 37, Средиземно море, Черно море
   Мрежи гъргър, хрилни мрежи
  • FAO 27, Португалия
   Стационарни повдигащи мрежи, обслужвани от брега

  Избягвайте паламуда.

  При улова му се хващат други защитени видове!

  Състояние на популациите
  Няма реалистична оценка на популациите на паламуд в Средиземно и Черно море. Основно паламудът бива ловен от турски флоти. Хрилните мрежи понякога улавят и други, уязвими видове. Освен това, голяма част от уловът на паламуд е на маломерни екземпляри – т.е. на риби, които не са успели да се размножат. Препоръчваме да избягвате този вид риба.

  Къде се среща?
  Паламудът обитава Атлантическия океан, Средиземно и Черно море. Това е вид, образуващ пасажи, които могат да се адаптират към постепенни, но не и резки промени в околната среда (температура и соленост). При този вид се наблюдава и канибализъм. Максималната дължина, която достига в Черно море е 85 сm и 5 кг. тегло, но обичайно достига до дължина 50 cm и около 2 кг.