!-- Google Tag Manager -->

ДЪГОВА ПЪСТЪРВА

Oncorhynchus mykiss

  • FAO 37, България
   Интензивно производство в бетонни басейни (Raceways)

  Търсете ASC или Organic сертифицирана пъстърва.

  Ако няма такава – хапвайте по-рядко!

  Защо тази препоръка?
  В България дъговата пъстърва се развъжда в рибни ферми, разположени в планински и полупланински области, което може да доведе до увреждане на околната среда. Ако бъде изпусната в дивата природа, пъстървата от ферми може да има отрицателно въздействие върху местните видове. До момента няма налични сертификати за пъстървовите ферми в България. Затова, препоръчваме да премислите дали да купите тази пъстърва.

  Къде се среща?
  Дъговата пъстърва е сред най-често срещаните видове, които се отглеждат в рибни ферми. Пъстървата се отглежда основно в Европа, Северна Америка, Чили, Япония и Австралия. В дивата природа се среща в горните течения на реките, високопланинските езера и язовири, които са богати на кислород. Има дълго вретеновидно тяло. Наричат я постна риба, защото не съдържа почти никакви мазнини. Това е заради непрекъснатото ѝ движение. Живее около 3-4 години.

  • Aquaculture Stewardship Council - 1
  • Organic - 1