!-- Google Tag Manager -->

СЬОМГА

Oncorhynchus gorbuscha, Salmo salar

  • FAO 5, Норвегия
   Рибовъдни ферми (Cages)
  • FAO 27, Фарьорски острови
   Рибовъдни ферми (Cages)
  • FAO 61, Русия
   Хрилни мрежи
  • FAO 67, Канада
   Хрилни мрежи

  Търсете ASC или Organic сертифицирана сьомга.

  Несертифицираните улов и отглеждане крият рискове за околната среда!

  Защо тази препоръка?
  Отглеждането на сьомга на места като Норвегия и Фарьорските острови замърсява в голяма степен морската среда заради органичните отпадъци (остатъци от храна, изпражнения), химическо замърсяване (антибиотици, стимуланти, които ускоряват развитието в рибарниците), избягали риби, които пренасят паразити и болести. Сертификатът ASC е гаранция, че стопанството функционира по щадящ природата начин. Затова препоръчваме сертифицираната сьомга.

  Състояние на популациите
  Състоянието на дивите популациите е различно в различните географски ширини. В Аляска и Русия броят на сьомгата е задоволителен, докато в Канада популацията е ниска заради риболова.

  Къде се среща?
  Атлантическата сьомга се среща в северния Атлантически океан и в реки, които се вливат в него. Тя е един от най-значимите видове за отглеждане в световен мащаб, като се внася в Южна Америка и Нова Зеландия. Достига максимум до 150 сm (средният размер е 40 сm) и тежина до 47 кг. Живее до 13 години.
  Розовата сьомга обитава северния Тих океан, от Япония и Калифорния до Арктика, главно в крайбрежни райони, на дълбочина до 250 m. Среща се и в реки. Достига до 76 сm (при средна дължина 50 сm), като най-тежките екземпляри достигат до 7 кг. Живее до 3 години.

  • Aquaculture Stewardship Council - 1
  • Organic - 1