!-- Google Tag Manager -->

КАФЯВ РАК/МОРСКИ РАК

Cancer pagurus

  • FAO 27, Атлантически океан, североизточна част
   Капани (Pot (Traps)
  • FAO 37, Черно и Средиземно море
   Капани (Pot (Traps)

  Избягвайте консумацията на кафяв рак – уловът му не е добре регулиран!

  Защо тази препоръка?
  Състоянието на запасите и наличните данни са доста различни в различните зони за улов. Липсва достатъчно информация за запасите в норвежките, източните британски и шотландските води. Това е проблем за отговорното им управление. Норвегия приема, че запасите ѝ са стабилни и дори нарастващи, въпреки че няма информация за възрастовия състав и изобилието популациите. Освен липсата на данни, Норвегия и източният бряг на Обединеното Кралство се борят и с големи количества изхвърляне на улова. За тях обаче се предполага, че съдържат основно маломерни раци, много от които оцеляват. Според Организацията по прехрана и земеделие (FAO), запасите във френски води не са подложени на свръхулов, но информацията за тях е недостатъчна. Няма и данни за ефектите на улова му върху околната среда. Тъй като системите за управление не са много стриктни, те често се превръщат в де факто отворен риболов, което може да доведе до проблеми със свръхулова. По източното крайбрежие на Обединеното Кралство има риск за застрашените видове като кожестата костенурка и видрата.

  Къде се среща?
  Кафявият рак е нощно животно с кафеникаво-червен цвят и голяма щипка и може да тежи до 3 кг. Черупката на този вид рак обикновено е широка около 24 cm и дълга от 20 cm. Обикновено се среща в дълбоководна среда. Живее върху много различни повърхности (пясък, камъчета, камъни) на дълбочина обикновено от 6 до 40 m (до максимум 100 m). Той е предимно месояден и се храни с различни видове ракообразни, риби, мекотели, бодлокожи и мърша.