!-- Google Tag Manager -->

Често задавани въпроси

Какво трябва да имате предвид, когато купувате риба?

Екологично отговорният избор на рибни продукти може да бъде доста сложен, затова тук даваме няколко съвета, които ще ви помогнат да вземете бързо решение:

 1. За предпочитане е да избирате такива, които са отбелязани със зелена точка в Рибен буквар 2.0 и да избягвате тези, отбелязани с червена.
 2. Купувайте по-малко рибни продукти и се наслаждавайте на морските дарове като деликатес. Търсенето на морска храна е твърде високо и не може да се поддържа на сегашното ниво.
 3. Търсете надеждни етикети – сертификати за устойчивост, тъй като това гарантира природосъобразността на продукта. За видовете от аквакултури това е ASC, както и Bioland и Naturland. За дивоуловените риби етикетът MSC засега все още е най-надеждният.
 4. Ако купувате тропически скариди, пангасиус или тилапия, избирайте само сертифицирани продукти!
 5. Избирайте риба, уловена или отгледана по екологичен начин, напр. в органична аквакултура, или селективни риболовни методи като чепарета.
 6. Избирайте по-малкирибикатохерингаилихамсиявсравнениесголемихищнирибикаторибамеч, риба тон, треска, сьомга илиакула, защото те самноготърсенииследователнообикновеноса жертва на свръх улов. Големите, по-възрастниженскисанай-продуктивнитеиследователно е изключителноважно да бъдат опазени, задасеосигуриустойчива популациянатехнитевидове. Освентова, по-големитеипо-старихищнирибичестосазамърсенистежкиметалиипорадитованесепрепоръчватзаконсумация.
 7. При видовете от аквакултури по-добрият избор са „вегетарианските“ риби, например шаран, или такива, които се нуждаят от малко или никаква риба за прехраната си, като сом, пангасиус и тилапия. Избягвайте развъжданите хищни риби като дорадо или лаврак, тъй като те се захранват с рибено масло и рибно брашно, което оказва натиск върху популациите на дивите риби. Консумацията на морски продукти като водорасли, пък, намалява вашия екологичен отпечатък в сравнение с тази на риба.
Какво означава зелената точка в нашия наръчник?

Препоръчваме на потребителите и търговците да купуват и предлагат само рибни продукти, които са представени със зелена точка в нашия Рибен буквар 2.0. Тя означава, че състоянието на съответния вид е стабилно, не е жертва на свръх улов или че рибата се лови или отглежда по природосъобразен начин.

Ако нито един вид, отбелязан със зелена точка, не е наличен, рибни продукти, отбелязани с жълта точка, понякога могат да бъдат алтернатива. Видовете, класифицирани като червени, винаги трябва да се избягват, тъй като те са подложени на прекомерен риболовен натиск и/ или се ловят или отглеждат по начини, вредни за морската среда.

Как намирате подходящата препоръка?

По закон за прясна риба, както и за консервирани и замразени продукти, се изисква етикет със следната информация: Търговско наименование, научно наименование, риболовен район и метод на улов/отглеждане. С тази информация можете да намерите подходящата препоръка в нашия Рибен буквар 2.0.

На какво се основават препоръките ни?

Всички препоръки (отбелязани със зелено, жълто, червено) в наръчника за морска храна на WWF – Рибен буквар 2.0, се основават на научни методи за оценка.

Те проверяват и оценяват състоянието на рибните запаси, въздействието на начина на улов/развъждане върху околната среда и ефективността на управлението на риболова. В аквакултурите се взимат под внимание използването на вода и енергия, захранката и социалните аспекти. Нашите методи обаче не дават оценка за проследяемостта и законността на веригата на доставки.

Препоръките ни се актуализират редовно.

Купуването на местна морска храна не е ли най-добрият избор?

Местна не означава сама по себе си устойчива. Местните видове също могат да бъдат жертва на свръхулов (напр. атлантическа треска от Северно и Балтийско море) или отглеждани/ улавяни с помощта на вредни за околната среда методи. Ето защо, преди да купите местна риба, вземете предвид цялата необходима информация, за да прецените дали тя наистина е устойчива. Не забравяйте да погледнете в Рибен буквар 2.0 дали е отбелязана със зелено.

От гледна точка на опазването на климата, прясната риба от местния пазар често е по-добрият избор, тъй като транспортирането със самолет генерира голям въглероден отпечатък. Повече информация за връзката между консумацията на морска храна и климата можете да намерите тук: https://www.wwf-finprint.org/bg

Какво означават сертификатите за устойчивост?

WWF подкрепя силни, независими системи за сертифициране, които припознават и поддържат отговорното производство на рибни продукти. Сертифицирането е важен стимул риболовните флотилии и аквакултурите да работят за устойчивост. То осигурява прозрачност и проследяемост, което се е доказало като ефективно средство за предотвратяване на незаконно уловена риба. И, разбира се, сертификатите помагат на потребителите лесно да се ориентират как да направят по-добър избор.

Днес има много различни сертификати, но не всички са надеждни или ефективни. WWF разглежда следните сертификати като гаранция за законни, проследими и отговорно добити рибни продукти:

 • Bio/Organic
 • Naturland
 • ASC
 • MSC

Съществуват обаче сертифицирани риболовни флотилии и аквакултури, които не отговарят на очакванията на WWF за природосъобразност. Виждаме явни недостатъци в MSC и има нарастващ брой жалби, подадени от WWF относно отделни MSC сертификати. Непрекъснато се стремим да подобрим качеството на системите за сертифициране на рибни продукти, за да запазим доверието в тези системи.

Тъй като гореспоменатите сертификати осигуряват законна и проследима верига на доставки, сертифицираните продукти са за предпочитане пред несертифицираните, особено ако са отбелязани със зелена точка в наръчника на WWF за морска храна – Рибен буквар 2.0.