!-- Google Tag Manager -->
САРДИНИ

САРДИНИ

Препоръчваме MSC сертифицирани сардини. В някои райони видът е подложен на свръхулов – четете етикета. Защо тази препоръка? Сардините са частично засегнати от свръхулов. В някои риболовни райони с намаляващи популации са въведени стриктни регулации на риболова....
ХАМСИЯ (АНШОА)

ХАМСИЯ (АНШОА)

Търсете MSC сертифицирана хамсия/аншоа. Видът е подложен на свръхулов! Защо тази препоръка? Хамсията в Черно и Средиземно море е обект на свръхулов. Липсват регулации и план за управление на запасите. Има спад на запасите и в района на Мароко. Няма достатъчно...
ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

Избирайте морски език само само ако е със сертификат MSC. Има високи нива на съпътстващ улов на костенурки и тюлени! Състояние на популациите Данните и подробната информация за морския език в Средиземно море са оскъдни. Наличните данни за определени области показват...
РИБА ТОН

РИБА ТОН

Обмислете внимателно консумацията на риба тон. Уловът ѝ не е добре регулиран и е обект на нелегални практики! Защо тази препоръка? Рибата тон е консумирана в цял свят и се лови в такъв мащаб (легално и нелегално), че популациите ѝ са силно застрашени. Голяма част от...
АТЛАНТИЧЕСКА ХЕРИНГА

АТЛАНТИЧЕСКА ХЕРИНГА

Консумирайте херинга без да се притеснявате, ако идва от райони и чрез методи, отбелязани в зелено. Защо тази препоръка? Риболовът на атлантическа херинга е сравнително добре регулиран, а видът не е застрашен от свръхулов. Мрежите гъргър и хрилните мрежи не вредят на...