!-- Google Tag Manager -->
САРДИНИ

САРДИНИ

Препоръчваме MSC сертифицирани сардини. В някои райони видът е подложен на свръхулов – четете етикета. Защо тази препоръка? Сардините са частично засегнати от свръхулов. В някои риболовни райони с намаляващи популации са въведени стриктни регулации на риболова....
ЦАЦА

ЦАЦА

Хапвайте цаца, но проверявайте произхода ѝ. Липсват данни за популациите ѝ в Черно море! Защо тази препоръка? Цацата се лови в смесен риболов заедно с херингата. Оценката на вида в Черно море е жълта, поради оскъдната информация за запасите. В североизточната част на...
МЕРЛУЗА (ХЕК)

МЕРЛУЗА (ХЕК)

Препоръчително е да търсите MSC сертифицирана мерлуза. Иначе я избягвайте – подложена е на свръхулов! Състояние на популациите Мерлузата е подложена на свръхулов. Застрашени видове попадат в мрежите като съпътстващ улов. Затова препоръчваме да избягвате да купувате...
ХАМСИЯ (АНШОА)

ХАМСИЯ (АНШОА)

Търсете MSC сертифицирана хамсия/аншоа. Видът е подложен на свръхулов! Защо тази препоръка? Хамсията в Черно и Средиземно море е обект на свръхулов. Липсват регулации и план за управление на запасите. Има спад на запасите и в района на Мароко. Няма достатъчно...
ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

Избирайте морски език само само ако е със сертификат MSC. Има високи нива на съпътстващ улов на костенурки и тюлени! Състояние на популациите Данните и подробната информация за морския език в Средиземно море са оскъдни. Наличните данни за определени области показват...