!-- Google Tag Manager -->
САРДИНИ

САРДИНИ

Препоръчваме MSC сертифицирани сардини. В някои райони видът е подложен на свръхулов – четете етикета. Защо тази препоръка? Сардините са частично засегнати от свръхулов. В някои риболовни райони с намаляващи популации са въведени стриктни регулации на риболова....
САФРИД

САФРИД

Търсете сафрид от Атлантическия океан. В останалите морски басейни има високи нива на съпътстващ улов! Защо тази препоръка? Уловът с мрежи гъргър не влияе върху дълбоководните видове, а дългосрочното отрицателно въздействие върху екосистемата е малко вероятно. Нивата...
ЦИПУРА

ЦИПУРА

Търсете Organic сертифицирана ципура. Често методите ѝ на улов са вредни за околната среда! Защо тази препоръка? Това е риба с огромна пазарна стойност за индустриалния риболов, но и за рибовъдните стопанства. Риболовът с тройни и хрилни мрежи, както и този с дънен...
ДЪГОВА ПЪСТЪРВА

ДЪГОВА ПЪСТЪРВА

Търсете ASC или Organic сертифицирана пъстърва. Ако няма такава – хапвайте по-рядко! Защо тази препоръка? В България дъговата пъстърва се развъжда в рибни ферми, разположени в планински и полупланински области, което може да доведе до увреждане на околната среда. Ако...
ЦАЦА

ЦАЦА

Хапвайте цаца, но проверявайте произхода ѝ. Липсват данни за популациите ѝ в Черно море! Защо тази препоръка? Цацата се лови в смесен риболов заедно с херингата. Оценката на вида в Черно море е жълта, поради оскъдната информация за запасите. В североизточната част на...