!-- Google Tag Manager -->
САРДИНИ

САРДИНИ

Препоръчваме MSC сертифицирани сардини. В някои райони видът е подложен на свръхулов – четете етикета. Защо тази препоръка? Сардините са частично засегнати от свръхулов. В някои риболовни райони с намаляващи популации са въведени стриктни регулации на риболова....
ХАМСИЯ (АНШОА)

ХАМСИЯ (АНШОА)

Търсете MSC сертифицирана хамсия/аншоа. Видът е подложен на свръхулов! Защо тази препоръка? Хамсията в Черно и Средиземно море е обект на свръхулов. Липсват регулации и план за управление на запасите. Има спад на запасите и в района на Мароко. Няма достатъчно...
ЦИПУРА

ЦИПУРА

Търсете Organic сертифицирана ципура. Често методите ѝ на улов са вредни за околната среда! Защо тази препоръка? Това е риба с огромна пазарна стойност за индустриалния риболов, но и за рибовъдните стопанства. Риболовът с тройни и хрилни мрежи, както и този с дънен...
ШАРАН

ШАРАН

Хапвайте спокойно шаран. Отглеждането му е природосъобразно! Защо тази препоръка? В България шаранът е сред най-често разпространените видове в рибовъдната индустрия. Отглежда се сравнително устойчиво, на което се дължи и зелената му оценка, но до момента няма...
МИДИ

МИДИ

Спокойно купувайте миди. А най-добре търсете ASC сертифицирани! Защо тази препоръка? Препоръчваме консумацията на черна морска мида, тъй като отглеждането ѝ има малки последствия върху околната среда и регулацията е предимно успешна. В Чили сертифицираното по ASC...