!-- Google Tag Manager -->
САРДИНИ

САРДИНИ

Препоръчваме MSC сертифицирани сардини. В някои райони видът е подложен на свръхулов – четете етикета. Защо тази препоръка? Сардините са частично засегнати от свръхулов. В някои риболовни райони с намаляващи популации са въведени стриктни регулации на риболова....
РИБА ТОН

РИБА ТОН

Обмислете внимателно консумацията на риба тон. Уловът ѝ не е добре регулиран и е обект на нелегални практики! Защо тази препоръка? Рибата тон е консумирана в цял свят и се лови в такъв мащаб (легално и нелегално), че популациите ѝ са силно застрашени. Голяма част от...
ДЪГОВА ПЪСТЪРВА

ДЪГОВА ПЪСТЪРВА

Търсете ASC или Organic сертифицирана пъстърва. Ако няма такава – хапвайте по-рядко! Защо тази препоръка? В България дъговата пъстърва се развъжда в рибни ферми, разположени в планински и полупланински области, което може да доведе до увреждане на околната среда. Ако...
АТЛАНТИЧЕСКА ХЕРИНГА

АТЛАНТИЧЕСКА ХЕРИНГА

Консумирайте херинга без да се притеснявате, ако идва от райони и чрез методи, отбелязани в зелено. Защо тази препоръка? Риболовът на атлантическа херинга е сравнително добре регулиран, а видът не е застрашен от свръхулов. Мрежите гъргър и хрилните мрежи не вредят на...
МЕРЛУЗА (ХЕК)

МЕРЛУЗА (ХЕК)

Препоръчително е да търсите MSC сертифицирана мерлуза. Иначе я избягвайте – подложена е на свръхулов! Състояние на популациите Мерлузата е подложена на свръхулов. Застрашени видове попадат в мрежите като съпътстващ улов. Затова препоръчваме да избягвате да купувате...