!-- Google Tag Manager -->
САРДИНИ

САРДИНИ

Препоръчваме MSC сертифицирани сардини. В някои райони видът е подложен на свръхулов – четете етикета. Защо тази препоръка? Сардините са частично засегнати от свръхулов. В някои риболовни райони с намаляващи популации са въведени стриктни регулации на риболова....
ЛАВРАК (МОРСКИ ВЪЛК)

ЛАВРАК (МОРСКИ ВЪЛК)

Търсете ASC или Organic сертифициран лаврак. Дивият улов не е добре регулиран! Защо тази препоръка? Дивият улов на лаврак не е регулиран, а видът е определен като уязвим в Червената книга на IUCN. Информацията за популациите е оскъдна. Освен това, видът има дълъг...
ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

ОБИКНОВЕН МОРСКИ ЕЗИК

Избирайте морски език само само ако е със сертификат MSC. Има високи нива на съпътстващ улов на костенурки и тюлени! Състояние на популациите Данните и подробната информация за морския език в Средиземно море са оскъдни. Наличните данни за определени области показват...
ЦИПУРА

ЦИПУРА

Търсете Organic сертифицирана ципура. Често методите ѝ на улов са вредни за околната среда! Защо тази препоръка? Това е риба с огромна пазарна стойност за индустриалния риболов, но и за рибовъдните стопанства. Риболовът с тройни и хрилни мрежи, както и този с дънен...
МЕРЛУЗА (ХЕК)

МЕРЛУЗА (ХЕК)

Препоръчително е да търсите MSC сертифицирана мерлуза. Иначе я избягвайте – подложена е на свръхулов! Състояние на популациите Мерлузата е подложена на свръхулов. Застрашени видове попадат в мрежите като съпътстващ улов. Затова препоръчваме да избягвате да купувате...