!-- Google Tag Manager -->
Миди

Миди

Миди филтърът на океана В Черно и Средиземно море ме отглеждат във ферми, високо над морското дъно, за да не се разрушава то. Mytilus galloprovincialis Какво ям Аз филтрирам водата около себе си, така че съм хигиенистът на морето. Откъде съм Средиземноморието и...